Преводач и преподавател на свободна практика

Evgeniq Zaharieva
Евгения Стоянова Захариева - преводач и преподавател по английски език с дългогодишен стаж. Притежава сертификати за придобити умения за подготовка за международно признатите изпити FCE, TOEFL, CAE, CPE. Регистриран в търговския регистър като упражняващ свободна професия.

 

Английски език - отлично ниво, писмено и говоримо

Португалски език - много добро ниво, писмено и говоримо

Испански език - много добро ниво, писмено и говоримо

Трудов стаж:

 

1999 - до сега хоноруван преподавател по английски език в НБУ и ДЕО на СУ ''Св. Климент Охридски''
1973 - 1995 хоноруван преподавател по английски език в катедра Западни езици на СУ ''Св. Климент Охридски''
1979 - 1990 хоноруван преподавател по английски език в Лекторат за чужди езици на БАН
1982 - 1983 редовен старши преподавател по английски език в Учебен център на БГА ''Балкан''
1979 - 1982 хоноруван преподавател по английски език в Лесотехнически институт-София

 

 

Образование и обучение:

 

1976 Специализация по английска литература на 20-ти век в Кеймбридж, Великобритания
1970 Магистър по английска филология в СУ ''Св. Климент Охридски'' Втора специалност по български език и литература в СУ ''Св. Климент Охридски''
1965 Завършено 114-то СПУ ''Лиляна Димитрова'' с преподаване на английски език в София

 

 

Публикации и преводи

 

Публикации: ''Универсиада 77'' - речник по спортна терминология, изд. на организационния комитет на Световните студентски летни игри, 1977г., София
Преводи: Специализирани преводи в областта на икономиката, литературата, физика, биология. Технически преводи, преводи на спортна терминология Преведени книги към издателство ''Лист'': А. Спраул, ''Томас Едисон'', 1990 г.; Ексли Пъбликейшънс: Ф. Макдоналд, ''Алберт Айнщайн'', 1992г.; М. Уайт, ''Джон Ленън'''